เกม RPG MAKER MV Player เป็นเกมที่คล้าย ๆ กับการเล่นเกมดันเจี้ยนในยุคเก่ามาก ทั้งภาพและวิธีการเล่น จะเหมือนกับเกมที่เคยเล่นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เกมRPG MAKERจะเป็นเกมที่ตะลุยไปในดันเจี้ยนด่านต่าง ๆ เหมือนเกมดันเจี้ยนในยุคเก่า ซึ่งเกมRPG MAKER เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งจากภาคหลักนั้นก็คือ เกมRPG MAKER MV จึงทำให้ระบบไม่มีการพัฒนาที่มากขึ้น เกมRPG MAKER

Read More