Epic conquest 2

ในการเล่นเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมผจญภัยที่มีภาพที่สวยมาก ๆ ในการเล่นเกมนี้ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นตัวการ์ตูนตามอาชีพที่เลือก ซึ่งอาชีพที่ให้เลือกนั้นบอกเลยว่ามีเยอะมาก ๆ และเกมนี้มีภาพสวยในการเล่นอีกด้วย หากใครที่มีความชอบในเรื่องของการดูการ์ตูนบอกเลยว่าต้องชอบเกมนี้อย่างแน่นอน สามารถเล่นได้อย่างเพลิน ๆ เพราะมีภาพสวย ๆ ตลอดทั้งเกม เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Epic conquest 2 เชื่อว่าหากได้ลองเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะไม่มีความรู้สึกเบื่อในการเล่นอย่างแน่นอน เพราะเกม Epic conquest 2 เป็นเกมที่มีความอิสระในการเล่นที่สูงอยู่ ซึ่งในการเล่นเกมนี้จะมีภารกิจต่าง ๆ

Read More